Жоғары
Нашар көретiндер үшiн

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

Инновация, индустрия саласы бойынша

1.               

уязвимость

осалдылық

2.               

реагирование

ден қою

3.               

бизнес-инкубирование

бизнес-инкубациялау

4.               

бортовка

өңір қатырмасы

5.               

вал товарный

тауарлық білік

6.               

валик подающий

жеткізуші білікше

7.               

вмятина

жаншылма

8.               

изделие чулочное

шұлық бұйымы

9.               

подрез

тілікше

10.           

установка по откатке шлаковых котлов

қож қазандықтарын тасымалдау қондырғысы

11.           

ширина борта

өңір ені

12.           

выработка

қазынды, қазба

13.           

выемочные единицы

қазба бірліктері

14.           

технологически неизбежное сжигание газа

газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағу

15.           

файл абсолютной загрузки

абсолют жүктеу файлы

16.           

программа  автозагрузки

автожүктеу бағдарламасы

17.           

классификатор информационных технологий

ақпараттық технологиялар сыныптауышы

18.           

программист-аналитик 

талдамашы-бағдарламашы

19.           

фоновая программа

аялық программа

20.           

прозрачная обработка

ашық өңдеу 

21.           

оператор умолчания 

келісім операторы 

22.           

портативный компьютер 

тасымалды компьютер 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ТАРАПЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

Төтенше жағдайлар саласы бойынша

23.             

автоматическая подстройка

автоматты түрде ыңғайластыру

24.             

доза вещества, воздействующего на организм

ағзаға ықпал ететін заттың

дозасы

25.             

трение в потоке

ағыстағы үйкеліс

26.             

перекачка

айдау

27.             

аномалия циркуляции

айналым ауытқушылығы

28.             

спецупаковка

арнайы орауыш

29.             

бассейн напорный

арынды бассейн

30.             

оперативный план ликвидации фонтана

атқылауды жоюдың жедел жоспары

31.             

герметические двери

герметик есіктер

32.             

уплотнение воздухонепроницаемое

ауасыз тығыздалу

33.             

разводящий

ауыстырушы

34.             

колебание

ауытқу; тербелу

35.             

разведывательный летательный аппарат

барлау ұшу аппараты

36.             

бетонирование раздельное

бөліп құйматастау

37.             

удушье

тұншығу

38.             

лестница винтовая

айналма саты

39.             

газонасыщенность

газқаныққандық

40.             

противогаз

газтұмша

41.             

герметичный

герметик

42.             

задвижка гидранта

гидранттың ысырмасы

43.             

гильза

гильза, оққауыз

44.             

бетонирование вибрационное

вибрациялы құйматастау

45.             

дозиметр

дозиметр

46.             

смачиватель

дымқылдағыш

47.             

влагоемкость наименьшая

ең кіші ылғалсыйымдылық

48.             

бассейн трещинных вод

жарықшақты су алабы

49.             

индивидуальный перевязочный пакет

жаратаңғыш жеке пакеті       

50.             

аппарат дыхательный индивидуальный

тыныс алдыру жеке аппараты

51.             

наращивание рукавной линии

жеңқұбыр желісін ұзарту

52.             

автомобиль рукавный

жеңқұбырлы автомобиль

53.             

возбуждение землетрясения

жер сілкінісі дүмпуі

54.             

дистанции пути

жол арақашықтығы

55.             

походное положение

жорық жағдайы

56.             

ликвидатор

жойғыш

57.             

инфекция 

инфекция

58.             

водозабор передвижной

жылжымалы сужинағыш

59.             

поражающий фактор

зақымдаушы фактор

60.             

дезодорация

дезорация

61.             

поисковая собака

ізкескіш ит

62.             

монтаж и наладка импортных лифтов

импорттық лифттерді монтаждау және жөндеу

63.             

обледенение судов

кемелердің мұз басуы, кемелерді мұз басу

64.             

горелка керосиновая

керосин жанарғысы

МЕХАНИКА ЖӘНЕ МАШИНАТАНУ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

65.      

болт анкерный

анкер бұран

66.      

болт крепежный

бекіткіш бұран

67.      

котлы нагревания

жылыту қазандары

68.      

ось колебаний

тербелістер осі 

69.      

ось цилиндра

цилиндр осі

70.      

принцип механики

механика принципі, қағидаты

71.      

реверсор

реверсор

72.      

рычаг тормоза  

тежеуіш иінтірегі

73.      

рычаг  управления

басқару иінтірегі

74.      

система механическая, нелинейная

бейсызықты механикалық жүйе

75.      

угол зацепления

ілініс бұрышы

76.      

уравнение движения

қозалыс теңдеуі

77.      

ход линии, винтовой

бұранда сызығының жүрісі

78.      

хрупкость  материала

материалдың морттылығы

79.      

цикл термодинамический

термодинамикалық цикл 

80.      

цистерна

цистерна

81.      

шатун

бұлғақ 

82.      

шланг

шлангы

83.      

шпонка

кілтек

84.      

штифт

штифт

85.      

эрозия
эрозия

86.      

эффект термомеханический

термомеханикалық әсер

87.      

явление термоэлектрическое

 

термоэлектрлік құбылыс
МАТЕМАТИКА САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ

88.      

абсолютная величина 

абсолют шама

89.      

абсолютная величина вектора

вектордың абсолют шамасы

90.      

аддитивность площади 

аудан аддитивтілігі

91.      

аксиома объемности 

көлемділік аксиома

92.      

алгебра простая 

жай алгебра

93.      

алгебра универсальная

универсал алгебра

94.      

алгебра элементарная 

элементар алгебра

95.      

анализ 

талдау,саралау, анализ

96.      

анализ векторный 

векторлы талдау

97.      

анализ дискретный 

дискрет анализ, дискретті талдау

98.      

анализ дисперсионный 

дисперсиялық талдау

99.      

анализ конструктивный

конструктивтік талдау

100.  

анализ нестандартный 

стандартты емес талдау, бейстандарттық талдау 

101.  

регрессионный анализ 

регрессиялық талдау

102.  

вектор аксиальный 

аксиалды вектор

103.  

вертикаль 

вертикаль, тік

104.  

выражение аналитическое 

талдамалық өрнек, аналитикалық өрнек

105.  

выражение подкоренное

түбірастылық өрнек

106.  

геометрия аналитическая 

талдамалық геометрия, аналитикалық геометрия

107.  

двучлен

Қосмүше

108.  

дроби обратные 

кері бөлшектер

109.  

дробь периодическая десятичная 

периодты ондық бөлшек

110.  

дробь обыкновенная 

жай бөлшек

111.  

единица кубическая

кубтық бірлік

112.  

задачи прикладные 

қолданбалы есептер

113.  

задачи составные 

құрама есептер

114.  

знак вычитания

алу таңбасы

115.  

знак интеграла

интеграл таңбасы

116.  

знак корня 

түбір таңбасы 

117.  

знак неравенства

теңсіздік таңбасы 

118.  

знак пересечения

қиылысу таңбасы 

119.  

знак равенства

теңдік таңбасы

120.  

изменение функции

функция өзгерісі

121.  

исчисление вариационное

вариациялық қисап

122.  

исчисление векторное

векторлық қисап

123.  

исчисление дифференциальное

дифференциалдық қисап

124.  

исчисление интегральное

интегралдық қисап

125.  

исчисление логическое

логикалық қисап

126.  

касательная прямая

жанама түзу

127.  

координаты однородные

біртекті координаттар

128.  

координаты параболические

параболалық координаттар

129.  

математическое ожидание 

математикалық күтім

130.  

матрица диагональная 

диагоналды матрица

131.  

матрица союзная 

одақтас матрица

132.  

матрица транспонированная 

аударылған матрица

133.  

матрица унимодуляр

үшбұрышты матрица

134.  

нечетное число

тақ сан

135.  

ось

ось

136.  

ось радикальная

радикал ось

137.  

ось цилиндра

цилиндр осі

138.  

период колебания

тербеліс кезеңі

139.  

пифагорово число (пифагорова тройка) 

пифагорлық сан (пифагорлық үштік)

140.  

способ аналитический

талдау тәсілі

141.  

трактриса

трактриса

142.  

угол центральный

центрлік бұрыш, орталық бұрыш

143.  

узел

түйін (матем.)

144.  

уравнение биквадратное

биквадрат теңдеу, бишаршы теңдеу

145.  

уравнение квадратное

квадрат теңдеу, шаршы теңдеу

146.  

фигура

фигура

147.  

цепь

тізбе

148.  

часть целая

бүтін бөлік

149.  

число действительное (вещественное)

нақты сан

150.  

число целое

бүтін сан

151.  

язык алгоритмический

алгоритмдік тіл

КӨЛІК ЖӘНЕ ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ

152.  

аварийность

авариялылық

153.  

авиация полярная

полюстік авиация

154.  

авиация санитарная

санитариялық авиация

155.  

автоблокировка

автобұғаттау

156.  

автоблокировка двухсторонняя

екіжақты автобұғаттауыш

157.  

автоблокировка железнодорожная

теміржол автобұғаттауышы

158.  

автоблокировка переменного тока

айнымалы токтың автобұғаттауышы

159.  

автоблокировка постоянного тока

тұрақты токтың автобұғаттауышы

160.  

автобус маршрутный

бағдарлық автобус

161.  

автобус пригородный

қаламаңы автобусы

162.  

автозаправщик

автоқұйғыш, автожанармайқұйғыш

163.  

автокаток

автоаунақ

164.  

автоклав

автоклав

165.  

автоколебание управляемых колес

басқарылатын доңғалақтардың автотербелісі

166.  

автоколонна

автотізбек

167.  

автолюбитель

автоәуесқой

168.  

автомат билетопечатающий

билетбасқыш автомат

169.  

автомобиль высшего класса

жоғарғы сыныпты автомобиль

170.  

автослесарь

автослесір, автослесар

171.  

автоцистерна

автоцистерна

172.  

агенство

агенттік

173.  

акт коммерческий

коммерциялық акт

174.  

акт расследования

тергеу актісі

175.  

акт


Келулердің саны: 6363